වෙනස…

 

 

 

 

ආර්ථිකයේද?

ආකල්පයේද?

වටිනාකමේද?

සංස්කෘතියේද?

පුද්ගලයාගේද?

අවස්ථාවේද?

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to වෙනස…

  1. පින්ග්කිරීම: වෙනස…

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w