අවැසියි මට e-පවුලක්

Farmville පිහිටෙන් මම ගොවිපලකුත් හදාගත්ත
Millionaire city නිසාම නගරයකුත් හිමිවූවා
විඳගන්නට මේ සම්පත් දැනෙනා හිස්බව නවතා                                                                       දන්නවනම් කියන් මිතුරේ හදනා හැටි e-පවුලක්

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to අවැසියි මට e-පවුලක්

  1. පින්ග්කිරීම: අවැසියි මට e-පවුලක්

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w