ඩෙංගු සහ සුදුඅලි

දුන්නාය දඬුවම්
ආයතන ප්‍රධානීන්ට
ඇතිකළ හෙයින්
ඩෙංගු කීටයින්….

කෙදිනද මේ ලෙසම
දෙන්නේ දඬුවම්
නිල-බල දරනවුන්ට
සුදුඅලින් උපද්දන….?

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to ඩෙංගු සහ සුදුඅලි

  1. පින්ග්කිරීම: ඩෙංගු සහ සුදුඅලි

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w