බැහැ නොවැ මට දාල යන්න

කොහොම මං දාලා යන්නද
ඔයා ඉන්නකොට මේ විදිහට
නැගිටගන්න වාරුනැතත්
නාරින්නේ ඇයි ඇස් දෙකවත්…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to බැහැ නොවැ මට දාල යන්න

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w